Skip to main content

Tax

Tax

Wij verlenen fiscaal advies op het vlak van BTW, vennootschap- en personenbelasting en rechtspersonenbelasting. Bovendien verdedigen wij uw dossier bij fiscale controles, bezwaarprocedures en geschillen.

Denk aan:

  • Opvolging voorafbetalingen
  • Verzorgen en optimaliseren van fiscale aangiften (PB, VenB, BTW, RV, ...)
  • Advies in diverse deelgebieden van de fiscaliteit
  • Bijstand bij fiscale controles
  • Begeleiding bij aanvraag ruling
  • Begeleiding ingeval van internationale fiscaliteit
  • Optimalisatietechnieken roerend en onroerend vermogen (maatschap, gift, patrimoniumvennootschappen,…)