Skip to main content

Diensten

Accountancy

Administratie

Het opstarten of het voeren van een eigen bedrijf of een zelfstandige activiteit is onderhevig aan een pak administratieve regels en verplichtingen. Administratie is secuur, vergt een grondige kennis van zaken, maar is bovendien vooral bijzonder tijdrovend. Terwijl u zich concentreert op uw (toekomstige) business, nemen wij u deze rompslomp uit handen.

Wij zorgen dat volgende punten correct en stipt worden uitgevoerd:

Denk aan:

 • inschrijving bij kruispuntbank
 • inschrijving bij BTW (BTW-nummer)
 • begeleiding bij inschrijving sociale verzekeringsfonds
 • organisatie en voorbereiding van batch betalingsbestanden

 

Boekhouden & accountancy

Elke dag opnieuw boekhoudkundige taken uitvoeren is één ding, ze correct rapporteren en interpreteren een ander. Een optimale weergave van uw balans, resultatenrekening en financiële positie is van groot belang.

Balansen, financieel plan, budgetten, rapporten en boordtabellen opstellen, boekhouding en jaarrekening controleren, ..., het maakt allemaal deel uit van onze gespecialiseerde bijstand.

Na afloop van het boekjaar dragen wij zorg voor alle wettelijke formaliteiten, zoals neerlegging van de jaarrekening, bijstand bij het opstellen van de verslagen naar aanleiding van de jaarvergadering, en het indienen van de aangifte in de vennootschaps-, personen- of rechtspersonenbelasting.

"Fundament van uw onderneming, een doordachte en efficiënte boekhouding"

Denk aan:

 • het voeren van de boekhouding
 • uitwerking boekhoudplan op maat
 • bijstand interne boekhouders
 • debiteuren- en crediteurenadministratie
 • opmaak en neerlegging jaarrekening
 • analyse en opvolging resultaat
 • kostbewaking en ratio-analyse kosten en opbrengsten
 • opmaak fusiebalans
 • bijstand opmaak diverse verslaggeving
 • rapportering op maat aan Raad van Bestuur
 • management reporting & begeleiding bij opmaak budgetten en forecast

 

Tax

Wij verlenen fiscaal advies op het vlak van BTW, vennootschap- en personenbelasting en rechtspersonenbelasting. Bovendien verdedigen wij uw dossier bij fiscale controles, bezwaarprocedures en geschillen.

Denk aan:

 • Opvolging voorafbetalingen
 • Verzorgen en optimaliseren van fiscale aangiften (PB, VenB, BTW, RV, ...)
 • Advies in diverse deelgebieden van de fiscaliteit
 • Bijstand bij fiscale controles
 • Begeleiding bij aanvraag ruling
 • Begeleiding ingeval van internationale fiscaliteit
 • Optimalisatietechnieken roerend en onroerend vermogen (maatschap, gift, patrimoniumvennootschappen,…)

Solutions

Of u nu starter of geroutineerde bedrijfsleider bent, op cruciale momenten heeft u nood aan een klankbord. Iemand om uw plannen bij af te toetsen en uw vragen op af te vuren. Zodat u steeds de juiste stappen zet. Elk bedrijf heeft knopen door te hakken. Wij helpen u met strategisch advies.

"Elk bedrijf heeft knopen door te hakken. Wij helpen u met strategisch advies."

Denk aan:

Strategisch advies

 • advies bij en opmaak van een financieel plan
 • begeleiding inzake investeringen
 • begeleiding bij financiering investeringen 
 • advies bij herstructurering van kredieten
 • optimalisering verloning van werknemers en zaakvoerders
 • begeleiding bij fusies en overnames
 • structurering van vastgoed
 • overgang van eenmanszaak naar vennootschap
 • advies ingeval van intrede van nieuwe vennoten
 • advies ingeval van conflictsituatie tussen vennoten
 • familiale vermogensplanning
 • waardering onderneming 
 • waardering ingeval van overname/overlating
 • keuze van de vennootschapsvorm

 

Operationeel advies

 • begeleiding bij opmaak verkoop- en factuurvoorwaarden 
 • begeleiding bij opmaak contracten
 • begeleiding bij stopzetting (overdracht onderneming, vereffening, WCO, faillissement)
 • begeleiding kostprijsberekening
 • kosten - baten analyse 
 • begeleiding van keuze boekhoudsoftware en andere software
 • uitwerking koppeling ERP pakket met andere software
 • optimalisatie administratieve processen