Skip to main content

Boekhouden & accountancy

Boekhouden & accountancy

Elke dag opnieuw boekhoudkundige taken uitvoeren is één ding, ze correct rapporteren en interpreteren een ander. Een optimale weergave van uw balans, resultatenrekening en financiële positie is van groot belang.

Balansen, financieel plan, budgetten, rapporten en boordtabellen opstellen, boekhouding en jaarrekening controleren, ..., het maakt allemaal deel uit van onze gespecialiseerde bijstand.

Na afloop van het boekjaar dragen wij zorg voor alle wettelijke formaliteiten, zoals neerlegging van de jaarrekening, bijstand bij het opstellen van de verslagen naar aanleiding van de jaarvergadering, en het indienen van de aangifte in de vennootschaps-, personen- of rechtspersonenbelasting.

"Fundament van uw onderneming, een doordachte en efficiënte boekhouding"

Denk aan:

 • het voeren van de boekhouding
 • uitwerking boekhoudplan op maat
 • bijstand interne boekhouders
 • debiteuren- en crediteurenadministratie
 • opmaak en neerlegging jaarrekening
 • analyse en opvolging resultaat
 • kostbewaking en ratio-analyse kosten en opbrengsten
 • opmaak fusiebalans
 • bijstand opmaak diverse verslaggeving
 • rapportering op maat aan Raad van Bestuur
 • management reporting & begeleiding bij opmaak budgetten en forecast